El Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible. Part I: reflexions des del municipalisme

per Pedro Domínguez Gento

Societat

El Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible. Part I: reflexions des del municipalisme
El Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible. Part I: reflexions des del municipalisme | Pixabay

D’entrada hem de dir que ens sembla molt adequat que l’Ajuntament d'Alzira s’haja adherit al Pacte d’Alcaldes pel Clima i que faça ara aquest PACES. I més tenint en compte la ineptitud dels governs estatals per arribar a acords internacionals, perquè ja han fet 25 COP i encara no han arribat a acords vinculants i efectius, 40 anys de reunions internacionals i cada any estem pitjor.

Els Ajuntaments, les institucions més properes al poble, han de donar exemple i encapçalar a nivell local els canvis imprescindibles. Hem d’enfrontar-nos ja a l'Emergència Climàtica perquè amenaça el nostre benestar i qualitat de vida, i probablement també la nostra pròpia supervivència, sobretot en aquesta zona del Mediterrani, que està en greu risc de desertificació i molt castigada per fenòmens meteorològics que s’intensifiquen cada vegada més; de fet, durant els darrers anys, hem patit ací ones de calor, sequeres, pluges torrencials, inundacions, vents forts, plagues, etc.

I una puntualització prèvia, possiblement el PACES subestima les emissions de CO2 del transport perquè sols compta els vehicles locals1, quan diàriament venen a la localitat milers de vehicles d'altres municipis per a treballar, comprar o utilitzar els serveis que es concentren ací. Si es consideraren tots ells, segurament ocorreria com ocorre a la Comunitat Valenciana, a Espanya i a Europa, que el principal emissor de gasos d'efecte hivernacle és el sector del transport i, dintre d'ell, els vehicles particulars.

Dit això i atenent a la gravetat de l'Emergència Climàtica, que amenaça especialment la nostra terra2, pensem que el PACES es queda curt en dos apartats fonamentals:

OBJECTIUS3:

  • Reduir les emissions de CO2 almenys un 40% per al 2030

  • Augmentar l’eficiència energètica un 27%

  • Augmentar les renovables un 27%

La referència és l'Acord de París però aquest resulta absolutament insuficient i de complir-se sobrepassaríem l'augment global de 2ºC. Damunt, els compromisos reals assumits pels Estats no arriben ni a això i provocaran un augment superior als 3ºC, quelcom catastròfic per als països mediterranis.

I si seguim igual com fins ara, gràcies a gentola com Trump, Bolsonaro i els negacionistes, superarem els 4 o 5ºC durant aquest segle, amb la possibilitat cada vegada més probable d'entrar en una espiral retroalimentada pel desgel i altres fenòmens semblants que accelere la pujada de temperatures i faça irreversible la situació. Sols tenim 8 o 10 anys per evitar-ho4...

El calfament va accelerat, segons els pitjors escenaris previstos, i l’últim informe de l’IPCC (de 2019, potser posterior al que utilitzen en aquest Pla) calcula que hem dereduir al voltant d’un 7’6% anual (55% en la dècada) les emissions de CO2 d’ací al 2030 si volem mantindre-nos dins del marge raonable d'increment d' 1'5ºC.

Així doncs, l’objectiu del PACES ha de ser reduir un 55% les emissions de CO2. I paral·lelament hem d’augmentar, en eixa proporció, els objectius d’eficiència i renovables (energia solar ací).

PRESSUPOST:

Per començar, enguany es planteja un pressupost de 512.000 €5, 1'3% del pressupost total d'Alzira... Escàs inclús respecte a la mitjana de 900.000 €/any que proposen dedicar al Pla i encara més escàs si tenim en compte que està supeditat a rebre ajudes externes, de manera que pot reduir-se encara més. Està bé buscar ajudes externes, però és imprescindible ficar diners nosaltres primer, ja, més.

Curiosament la inversió important s'ajorna l'any 2023 amb 3.300.000 € i als anys posteriors, deixant-ho per a la següent legislatura, a l'albir de qui puga eixir en les pròximes eleccions...

Ja sabem que els diners són limitats i que no estem per a pujar impostos, però hem de tindre en compte la gravetat del problema, que va a més i pot arribar a ser irreversible en una dècada i terrible posteriorment. Per tant, els gestors municipals i el poble s'han de replantejar les prioritats, on deuen anar els diners de tots/es; de segur que hi ha partides prescindibles o poc necessàries (festes, processons, protocol, convits, etc.), que qui les vulga se les pague de la seua butxaca, i eixos pressupostos es poden dedicar a fer front a l'Emergència Climàtica, ara que encara som a temps per resoldre-la.

Així doncs, hem de dedicar molts més diners al PACES, per l'Emergència i perquè aquestes mesures ajudaran a millorar la qualitat de vida i la salut de tots i també a resoldre altres problemes tan greus com l'atur. Meditem-ho bé: si el clima es desbarata totalment, no tindrem ni treball, ni celebracions, ni futur...

La qual cosa no ha de fer-nos perdre de vista que hi ha mesures importants que pràcticament no costen res i no s'apliquen perquè falta la voluntat i la cooperació de tots els partits i institucions responsables per aplicar-les, i els que governen no s'atreveixen a enfrontar-se a les crítiques dures de sectors ciutadans i de l'oposició política. Amb aquestos temes hauria d'haver unanimitat i no fer-se lluita partidista.

I encara que siga responsable sols d'un xicotet % de les emissions de CO2 del municipi, l'Ajuntament resulta clau perquè és l'entitat de referència, que tothom veu i compara. Per això ha d'actuar contra l'Emergència i donar exemple, perquè la resta s'afegisca al canvi imprescindible i urgent.

1Inventari d’Emissions de Referència (IER), pàgines 16 a 19.

2El Mediterráneo, zona cero de la crisis climática: https://elpais.com/sociedad/2019/10/08/actualidad/1570545300_377791.html

3Pàgina 126 del PACES.

4Las emisiones de CO2 deben bajar un 7'6% al año... www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20191126/471858195008/emisiones-7-6-pnuma-estragos-del-clim.html

5Pàgina 14, PACES

6A la gent normal no, però als rics sí podrien pujar-los els impostos perquè tenen diners de sobra i són els qui més CO2 emitixen.