Ulleres morades a les aules

per AulaCodi, Marta Cucarella

Societat

Ulleres morades a les aules
Ulleres morades a les aules

El sistema educatiu actual s'enfronta a molts reptes. Alguns d'ells són la interculturalitat, la presència més gran de llengües estrangeres, el currículum o el canvi climàtic. Això fa que es desvie l'atenció de la qüestió de gènere a l'escola, de manera que, en contrapartida, han sorgit models com la coeducació, una alternativa al model d'escola mixta tradicional que considera que la igualtat d'accés a l'educació és una igualtat d'oportunitats. L'objectiu primer del model coeducatiu és aconseguir transgredir els rols de gènere imposats, és a dir, transformar les relacions entre xiquets i xiquetes, entre homes i dones.

Al vídeo d'aquesta setmana, la traductora i professora Marta Cucarella mostra alguns exemples de com poder dur a la pràctica aquest model.