La comunicació al món de la sordceguesa

per AulaCodi, Sara Bonet

Societat

La comunicació al món de la sordceguesa
La comunicació al món de la sordceguesa

Sara Bonet és Mediadora Comunicativa en ASOCIDE al País Valencià. ASOCIDE és l'Associació de Persones Sordcegues d'Espanya, una entitat sense ànim de lucre que va començar la seua actuació l'any 1993. Els objectius d'aquesta són buscar, crear i fomentar tota mena d'actuacions que permeten cobrir les necessitats específiques de les persones sordcegues en tots els àmbits, així millorar la seua qualitat de vida, procurant el seu desenvolupament humà, intel·lectual i social.

ASOCIDE dirigeix la seua atenció al col·lectiu de persones sordcegues dins de l'àmbit espanyol, tant a persones sordcegues sòcies d'ASOCIDE com a altres persones sordcegues que no estan afiliades a l'Associació i que són detectades gràcies a la col·laboració de l'ONCE. Al CODI d’aquesta setmana Sara Bonet fa un repàs per els diferents sistemes de comunicació que existeixen al món de la sordceguesa.