La nefasta gestió dels residus sòlids urbans a Alzira i la Ribera

És necessari criticar-ho durament perquè fa molt de temps que estem així i no es resol el problema de l'excés de deixalles i l'escassa recuperació. De fet, continuem amb l'aberració de dur al voltant de la meitat dels residus sòlids urbans (RSU) de la Ribera a abocadors de Múrcia en camions que llancen a l'atmosfera tones i tones de CO2, el principal gas del calfament climàtic...

Només amb separar a casa els residus orgànics (45%) i compostar-los bé després, ja tindríem quasi la meitat dels residus recuperats, perquè aquest compost net és bo per als camps, que necessiten matèria orgànica. I quasi tancaríem el cicle de la matèria orgànica. Si no la separem a casa, es mescla amb tot tipus de coses i es contamina de metalls pesats i altres tòxics que després fan no recomanable el compost (en agricultura ecològica està prohibit aquest tipus de compost).

En lloc d'això, a Alzira hem comprovat, amb 1.000 voluntaris que separaven els recursos orgànics per compostar-los bé, que aquests no arriben separats a la planta de compostatge. Una prova més del desastre de la gestió.

Així doncs, cal encarar i resoldre el problema aplicant ja les 4R a Alzira, a la Ribera i al País Valencià!